Milieupark Rondeel Maastricht

“In de schijnwerpers”

Soms heb je projecten die het verdienen om even in de schijnwerpers te worden gezet. Een zo’n project is het milieupark in Maastricht waar Herlings Electro Techniek de elektrische installaties installeerde.

Op het milieupark in Maastricht kunnen bedrijven en consumenten afval deponeren. Zoveel mogelijk  afval wordt gerecycled. Het bijzondere van dit milieupark is dat het zelf ook zeer milieubewust is. Het milieupark is duurzaam en toekomstbestendig gebouwd volgens de meest actuele normen. Herlings Electro Techniek is trots dat zij hieraan bij mocht dragen.

Met intelligente LED lichtmasten, die onderling met elkaar communiceren,  brandt de verlichting bij duisternis standaard op 10% en bij detectie  ((aankomst klant of inbraak) gaat de verlichting op 80% branden. Hierdoor wordt, naast de toepassing van de reeds energiezuinige LED verlichting, extra energie bespaard.

Ook is een deel van de armaturen uitgerust met een speciale lichttechniek en lichtkleur, zodat de flora en fauna (o.a. vleermuizen) bij duisternis geen hinder ondervinden van de verlichting.

Naast minder energie verbruiken wordt er op het park energie opgewekt. PV panelen zetten zonne-energie om naar stroom.

Het park is uitgerust met een uitgebreid camerasysteem zodat men ook op afstand toezicht heeft op de weegbruggen en het terrein. Dit verhoogt de veiligheid op het milieupark.

Bij waarneming van beweging “in de avond situatie” schakelt niet alleen de verlichting naar een hoger niveau maar wordt er ook een videoverbinding naar de controlekamer van de gemeente Maastricht geopend.

Hierdoor is op afstand te volgen wat er gaande is op milieupark het Rondeel.

Dit voorkomt vandalisme op het park.  Het inbraakbeveiliging systeem is eveneens gekoppeld aan het camerasysteem waardoor ook bij een inbraakmelding  de videoverbinding naar de meldkamer tot stand wordt gebracht.

 

Wilt u ook uw bedrijventerrein duurzamer maken en beter beschermen tegen vandalisme? Neem dan contact op met Herlings Electro Techniek.

<< Naar het referentieoverzicht