0413 257772 Linie 5, 5405 AR, Uden

Brandveiligheid bij Area hoog op agenda

Prettig en veilig wonen, in een omgeving waar oog is voor bewoners en waar zij oog hebben voor elkaar, is een belangrijke factor voor woonplezier. Brandveiligheid en een goede brandpreventie zijn daar, hoewel minder zichtbaar, een belangrijk onderdeel van.

Focus op een betere brandpreventie

Woningcorporatie Area heeft sinds vijf jaar brandveiligheid extra hoog op de agenda staan. Na een uitgebreide selectieprocedure, is er een uitvoerend team geformeerd dat de focus heeft op het vergroten van de brandveiligheid.
Herlings Electro Techniek en Cornelissen aannemingsbedrijf maken sinds de start deel uit van dit preventieteam. Voorafgaand aan de uitvoering heeft adviesbureau Nibag alle complexen onderzocht en de verbeteringen per complex gerapporteerd. Deze rapportages waren het uitgangspunt voor de aanpak.

Status

De afgelopen vijf jaar is het team actief geweest in alle gestapelde woningen van Area. Inmiddels heeft het traject een stevige basis en zijn zo’n 3.500 woningen (appartementen, flats en gestapelde woningen) brandveilig gemaakt.
De verschillende gebouwen zijn grondig doorgelicht en op diverse punten aangepakt zodat deze voldoen aan de huidige regelgeving brandveiligheid.

Vier belangrijke ijkpunten zijn:

  1.  Nood- en vluchtwegverlichting. Brand alle noodverlichting bij stroomuitval?
  2. Brandmelding en ontruiming, denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van rookmelders of extra brandtrappen.
  3. Bouwkundige brandveiligheid, denk bijvoorbeeld aan het brandwerend afdichten van woningscheidende wanden en vloeren. En het brandwerend dichtzetten van de meterkast.
  4. NEN 3140 (controle elektrische installaties) en NEN 1010 (controle laagspanningsinstallaties) en het herstellen van onveilige elektrische installaties zoals verouderde meterkasten.
    Alle brandpreventieve maatregelen worden periodiek onderhouden.

(Sociaal) ontzorgen

Brandpreventie omvat veel meer dan technische maatregelen alleen. Het sociale aspect is ook belangrijk. Diverse werkzaamheden worden in de woningen, in de trappenhuizen en op de galerijen uitgevoerd. Middels goede communicatie worden de bewoners netjes op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. Bewoners behalen een hogere leeftijd en krijgen steeds vaker een grotere zorgbehoefte. Het is voor hen een veilig gevoel dat er bij ‘zorg op afroep’ ook aandacht is voor hun veiligheid en dat zij worden meegenomen in de stappen die qua brandpreventie in hun wooncomplex worden gezet. Area is om deze reden ook aangesloten bij het platform ‘Veilig Prettig Thuis’ waardoor er door brandweer en ook door zorgpartijen presentaties worden gegeven om de bewoners handige tips te geven om langer veilig prettig thuis te kunnen blijven wonen.
Naast het brandwerend maken van de diverse complexen is het ook belangrijk om dit te onderhouden en controleren. Zo worden de zorgcomplexen elke twee jaar geïnspecteerd. De eerste controles op de uitgevoerde werkzaamheden hebben alweer plaatsgevonden in opdracht van Area.

Overzicht met een digitale portal

Herlings en Cornelissen begeleiden elk brandpreventietraject van het begin tot eind, met als start een nulmeting, daarna een tussentijdse rapportage, wat leidt tot het opstarten en updaten van het periodieke onderhoudsplan.
Alle brandpreventieve maatregelen die zijn genomen, worden bijgehouden in een digitale portal. Hiermee is voor Area met heel weinig moeite realtime een overzicht voorhanden met alle stappen die zijn gezet.

Facilitering en uitvoering

Area heeft met Herlings en Cornelissen een betrokken uitvoerend team aan boord, met één vast aanspreekpunt en vertrouwde gezichten. Doordat de werkzaamheden worden uitgevoerd door vaste duo’s, hebben de bewoners l een bekend gezicht over de vloer.
Het uitvoerende team is met zorg samengesteld, met een mix van de juiste vakkennis en sociale vaardigheden als belangrijkste vereiste.
Het team biedt ondersteuning gedurende het totale preventietraject en draagt daarmee bij aan de maximale verhoging van de brandveiligheid.